logo

Om tidningen Cirkeln

Cirkeln

  • Ges ut av Studiefrämjandet
  • Vill inspirera, roa, oroa och öka kunskapen om folkbildning och ideellt ledarskap
  • Utkommer i pappersformat fyra gånger per år
  • Skickas till cirkelledare, förtroendevalda och anställda i Studiefrämjandet
  • Har en upplaga på cirka 20 000
  • Produceras av frilansgruppen Kombinera på uppdrag av Studiefrämjandet