logo

Bra sagt om samtal

Vad utmärker ett gott samtal? Några har tänkt till i denna fråga...

 

”Ett samtal är en förening genom ordet mellan två eller flera personer. Betoningen ligger på närhet, aktivt lyssnande och kommunikation. Ett samtal innehåller inte bara det rationella och analytiska utan även det vardagliga, det paradoxala och det känslosamma. Framför allt inkluderar samtalet parternas personliga erfarenheter av frågan som avhandlas.”

Axel Carlberg, organisationskonsult med inriktning på etik och ledarskap

 

”Tillit i elementär mening hör till varje samtal. I samtalet som sådant utlämnar man sig, vilket visar sig i, att det i själva tilltalet ställs ett bestämt krav på den andre.”

K.E. Løgstrup, filosof och teolog

 

”I det goda samtalet tvinnas gemenskapen samman med det trevande sökandet efter vem man själv är.”

Owe Wikström, religionspsykolog

 

”Den allra mest grundläggande användningen av språket är i samtal … Samtal bygger på samspel mellan människor och äger alltid rum i en bestämd situation.”

Margareta Westman, språkforskare