logo

Vilken är din ledarskapsmix?

Att vara ledare är att mixa olika roller till en helhet. Din personlighet och den grupp du ska leda har betydelse för hur mixen blir. Tänk dig att du har 100 procent – hur många procent ägnar du var och en av dessa delar i ledarskapet för din grupp?

  • Driva på så att gruppen planerar och når sina mål.

 

  • Kontrollera Se till att regler upprättas och följs. Att alla vet vad som gäller.

 

  • Effektivisera Skapa rutiner så att ni jobbar effektivt.

 

  • Skapa harmoni så att gruppen håller ihop och mår bra.

 

  • Lyssna Vara lyhörd för vad som sägs – också mellan raderna. Fånga upp behov.

 

  • Uppmuntra och bekräfta Se till att deltagarna växer och utvecklas. Coacha och ge positiv feedback.

 

  • Vägvisare Tydliggöra möjligheter och vägar framåt, för gruppen och deltagarna.