logo

Rapportera digitalt med e-lista

Du som är cirkelledare rapporterar din studiecirkels träffar till Studiefrämjandet. Det kan antingen göras på papperblankett eller via webb eller mobil.

Du som vill rapportera digital anmäler bara till oss att du vill göra det. Vi registrerar det samt ditt mobilnummer. Det är med hjälp av din mobil som du sedan signerar rapporten när den är klar.

 

Länk till den digitala närvarolistan

 

Här kan du se en instruktionsfilm i hur det går till att rapportera digitalt med hjälp av e-lista: