logo
Ledarutveckling

Ledarutveckling

Som cirkelledare kan du delta i Studiefrämjandets ledarutvecklingsprogram i tre steg. Våra utbildningar för cirkelledare kallas ledarutveckling, just för att det handlar om att utveckla ett ledarskap tillsammans med andra. Ledarutvecklingen genomförs över hela landet.

Ledarutveckling Steg 1 – L1

Steg 1 fokuserar på rollen som ledare och på hur grupper fungerar. Du får grundläggande kunskap i folkbildningens pedagogik och metoder. Du får också kunskap om Studiefrämjandets idé och organisation.

 

Ledarutveckling Steg 2 – L2

Steg 2 fokuserar på inlärningsprocesser och kommunikation. Du fördjupar din pedagogiska kompetens och ökar din kunskap om gruppdynamik. Du får också olika redskap för att utveckla lärandet i cirkeln.

 

Ledarutveckling Steg 3 – L3

Steg 3 ger ytterligare pedagogisk fördjupning, med fokus på att öka din kunskap om dig själv som ledare. Du vässar kunskaperna om lärandet och om olika deltagar- och grupprocesser.

 

Aktuella ledarutbildningar hittar du på vår speciella webbplats för cirkelledare