logo

Det här är ett kulturprogram

Studieförbunden anordnar kulturprogram – och det är en del av verksamheten som är berättigad till statsbidrag. Du som är aktiv i en förening eller går i en studiecirkel kan få hjälp av Studiefrämjandet för att arrangera kulturprogram.

Vad är ett kulturprogram?

Det är en öppen verksamhet, till exempel föreläsning, teater, sång, dans, musik, filmvisning eller en utställning som visas för publik.

 

Vilka regler gäller för kulturprogram?

I förordningen om statsbidrag till studieförbunden anges vilka regler som gäller för kulturprogram:

• Det har annonserats i förväg, till exempel genom tidning, hemsida eller affisch.

• Det påvår minst 30 minuter.

• Det finns en företrädare för studieförbundet närvarande.

• Det framförs inför minst fem deltagare, utöver studieförbundsföreträdaren.

• Studieförbudnets roll som anordnare framgår tydligt i inbjudan och genomförande.

 

Utöver detta finns också andra regler, till exempel om att man inte kan dela upp ett sammanhållet kulturprogram i flera olika – om de genomförs vid ett givet tillfälle.

 

Vill du veta mer om möjligheterna att anordna kulturprogram, hör av dig till Studiefrämjandet där du bor.