logo
Fakta om Studiefrämjandet

Fakta om Studiefrämjandet

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund. Vi finns över hela Sverige. Här är korta fakta om oss.

Studiefrämjandet:

• Anordnar främst studiecirklar och kulturarrangemang. För detta ges bidrag från stat, kommuner och landsting.

• Utgår från folkbildningens idé. Deltagarnas önskemål, förutsättningar och erfarenheter är viktiga.

• Anordnar studiecirklar i många ämnen, men satsar särskilt på är natur, djur, miljö och kultur.

• Är oberoende – utan kopplingar till politiska partier, fackliga organisationer eller religiösa samfund.

• Är en ideell organisation utan vinstintresse som styrs demokratiskt.

• Har 20 medlemsorganisationer. Enskilda personer kan inte bli medlemmar i Studiefrämjandet.

 

Vår vision

Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter – i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald.