logo

Det här är annan folkbildningsverksamhet

Utöver cirklar och kulturprogram anordnar studieförbunden något som kallas "annan folkbildningsverksamhet". Det är en friare form av folkbildning än studiecirklar.

Vad är annan folkbildningsverksamhet?

Det är en friare form av folkbildning, jämfört med studiecirkeln. Det kan till exempel vara pröva-på-verksamhet, helgkurser eller verksamhet för större grupper.

 

Vilka regler finns för annan folkbildningsverksamhet?

I annan folkbildningsverksamhet kan grupperna vara större, sammankomsterna ske tätare och pågå längre än vad som gäller för studiecirklar. Deltagarna kan vara yngre, lägst 6 år. Gruppen ska bestå av minst tre deltagare inklusive en ledare som studieförbundet godkänt.

 

Vill du veta mer om annan folkbildningsverksamhet, kontakta Studiefrämjandet där du bor.