logo

Distanskurser

Studiefrämjandet erbjuder kurser på distans. Kurser som för samman människor med samma intresse över internet.

Kurser på distans innebär stor frihet att lägga din studietid hur du vill – du får till stor del själv organisera när, var och hur du vill lära.

Det finns olika varianter av distanskurser. Vissa är helt nät- eller webbaserade. Andra kurser har virtuella möten över internet och i några kurser ingår en fysisk träff. Ta reda på vad som gäller för din kurs när du anmäler dig.

 

Deltagande i våra distanskurser ger dig många fördelar. Du kan genomföra kursen var du än bor: i storstad, glesbygd eller någon annan del av världen. En del distanskursupplägg ger dig möjlighet att repetera genomgångar av olika moment. Du får sitta i lugn och ro och arbeta i egen takt och läsa igenom dokument. 

 

En spännande del av distanskursverksamheten är att du genom att kommunicera med läraren och de andra deltagarna får ett stort utbyte och mervärde. En del av våra distanskurser ges med fortlöpande kursstart under terminen. 


Här kan du se vilka distanskurser vi erbjuder just nu

  

Delta i en distanskurs

Alla deltagare i distanskurser får information om sin specifika kurs före starten. Du behöver ha tillgång till e-postadress och ha en dator med internetuppkoppling. Ibland använder kursen kostnadsfri telefoni/kommunikation via Skype eller MSN.


Distanskurserna är indelade i träffar eller i uppgifter - precis som i studiecirklar på plats. Cirkelledaren lägger ut studiematerial och fördelar uppgifter att göra för kommande period.

Diskussioner och redovisning genomförs efter den arbetsplan som upprättast. Varje studiecirkel är unik och upplägget kan variera beroende på ämne, pedagogiska behov och deltagarnas önskemål.


När det gäller kommunikationen på distans finns det idag många alternativ. Att läsa och skriva digitala texter ger tid för eftertanke medan chat och internettelefoni möjliggör direkta samtal.

Andra sätt att studera på distans är att använda film och multimedia exempelvis ljudfiler. En kombination av distansmöten och fysiska träffar kan vara en god idé! 


När du studerar på distans har du möjlighet att själv planera när och var du vill göra uppgifterna. Som deltagare har du tillfälle att under hela kursen diskutera med de andra på kursen eller att ställa frågor till cirkelledaren.


Läs mer om studiecirklar på distans

Läs mer om reglerna för studiecirklar på distans

 

 

Vill du starta en egen studiecirkel - fyll i formuläret nedan: