logo

Om Studiefrämjandet SydOst

Personal

Vi är sex stycken som arbetar med kursadministration, projekt och uppdrag. Om du vill komma i kontakt med någon av oss, gå till Kontakta oss. Här står vi alla representerade med namn och befattning. Vi har även över 300 aktiva cirkelledare knutna till oss.

 

Våra kontor och lokaler

Studiefrämjandet SydOsts huvudkontor ligger i Kristianstad. Vi har även lokalkontor i Ronneby. Vi har studie/replokaler i Karlskrona (Lyckeby).

 

Lokaler för uthyrning

Det finns goda möjligheter att hyra våra lokaler både under kortare och längre tid. Våra medlemsorganisationer och samverkansparter kan hyra till subventionerade priser. Kontakta vår verksamhetschef Liz Sandgren för mer information.

 

Studiefrämjandet SydOst är ISO-certifierade enligt ISO 9001:2008 


Vår syn på kvalité

Studiefrämjandet SydOst strävar efter att förbättra kvaliteten på vår verksamhet inom folkbildning och annan bildningsverksamhet. Detta gör vi genom att sätta upp mål inom våra processer samt inom våra profilområden djur, natur, kultur och miljö.

 I vårt kvalitetsarbete betonar vi:

  • Kvalitet som en naturlig del i det dagliga arbetet
  • Dialog och diskussion
  • Vakenhet för synpunkter från våra samarbetsparter och deltagare
  • Kontinuerliga och metodiska förbättringar av våra processer

 Vår verksamhet formas av de behov som skapas av väsentliga förändringar i samhället. Vi arbetar aktivt med de krav myndigheterna ställer på oss som studieförbund och sätter högt värde i att genomföra vår verksamhet enligt gällande etiska riktlinjer.

 

 
Liz Sandgren

Verksamhetschef, Studiefrämjandet SydOst

 

 

 

cerifikat