logo

Hyttdreva är en mötesplats i Södra Hyttan i Bergslagen, en plats där älvar, kulturer och människor möts. Drevdansen är en traditionell manifestation med rötter i den gamla bergsmanskulturen. Drevan (drevöl eller drevdans) anordnades i de gamla bergsmanshyttorna varje år när man blåste ner masugnen. Det var en fest för hela bygden. Dreva kan ha flera betydelser och i en nutida dräkt kan vi tolka det som att driva ut det onda, driva fram det goda och täta sprickorna i gemenskapen.

 

Bergslagsspelen var samarbetspartner till Hyttdreva 2015.

 

Hyttdreva arrangerades även sommaren 2016 den 12-14 augusti.

 

 

Mer information på www.hyttdreva.se eller

hitta Hyttdreva på Facebook: HyttDreva Bergslagen