logo
Vänner. Bergslagsspelens sommarläger 2014.

Bergslagsspelens samarbetspartners

Inom Bergslagsspelen arbetar vi för att skapa långsiktiga samarbeten med ömsesidig nytta för alla parter. Bergslagsspelens samarbete med föreningar, företag och andra organisationer utökas allt eftersom i alla fyra Bergslagskommuner i Örebro län. Vill du träffa oss för att diskutera ett samarbete? Vi är öppna för nya samarbeten inom bl.a:

 

  • Finansiell samverkan
  • Information/marknadsföring
  • Resurser - lokaler, tjänster m.m.
  • Kulturell medverkan - kunskap, samarbeten och idéutveckling

 

Kontakta oss!

Här följer några av Bergslagsspelens samarbetspartners, se även sidan Finansiell samverkan och Bergslagsspelens sommarläger

 

Region Örebro län

Region Örebro län arbetar för att utveckla länet och bidra till livskvalitet för alla invånare i Örebro län. Detta görs inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, forskning, regional utveckling, kultur och utbildning. Region Örebro läns utvecklingsledare i dans, danskonsulenten, är engagerad i Bergslagsspelen för att utveckla dansen i norra länsdelen, Detta sker bl.a. genom att arrangera olika workshops som drivs inom projektet i samarbete med studieförbunden och genom att finns som stöd i koreografarbetet. Danskonsulenten fungerar genom sitt nätverk som kontaktförmedlare till dansaktiva i länet.

Region Örebro län har bidragit till Bergslagsspelen 2014, 2015, 2016 och 2017 bl.a. genom att erbjuda  feriepraktik inom dans respektive teater.

 

Adolf Lindgrens Stiftelse

Adolf Lindgrens Stiftelse bidrog till Bergslagsspelen under 2014, 2015 och 2016.

 

Sparbanksstiftelsen Bergslagen

Sparbanksstiftelsen Bergslagen vill vara en aktiv deltagare i utvecklingen av bygden och genom bidrag främja verksamheter inom näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur.

Stiftelsen har bidragit till Bergslagsspelen under 2014, 2015, 2016 och 2017.

 

Bergslagskommunerna i norra Örebro län

Nora, Hällefors, Ljusnarsbergs och Lindesbergs kommun.

 

LIBO - Lindesbergsbostäder AB

LIBO är ett kommunalt bostadsbolag i Lindesbergs kommun. Bolaget har som syfte att vara ett instrument i utvecklingen av kommunen som en attraktiv och efterfrågad bostadsort genom att erbjuda ett varierat utbud och förvaltning av bostäder och andra fastigheter med målet att bidra till ökad livskvalitet, tillväxt, inflyttning samt integration. LIBO samarbetar med Bergslagsspelen på olika sätt, bl a för att nå ut med information och marknadsföring samt för att på olika sätt underlätta för hyresgästerna att kunna delta i Bergslagsspelens  verksamheter.

 

BoAB- Hällefors bostads AB
BoAB är ett kommunalt bostadsbolag i Hällefors kommun. Ambitionen är att bli "Den bästa av värdar". Miljöerna hos Hällefors Bostads AB kännetecknas av stimulans, fantasi och kreativitet.Förutom allmänt vackra parkmiljöer profileras företaget genom konstnärlig utsmyckning av hög klass i bostadsområdena. Barnens behov och utveckling ska säkerställas när det gäller lekmiljöer. Alla bostadsområden ska ha en lekplats för de minsta barnen. BoAB samarbetar med Bergslagsspelen på olika sätt, bl a för att nå ut med information och marknadsföring samt för att på olika sätt underlätta för hyresgästerna att kunna delta i Bergslagsspelens  verksamheter.

 

Örebro länsteater

Örebro länsteater ägs av Örebro läns landsting och Örebro kommun. Teaterns hemort är Örebro där våra två scener ligger. På anrika Örebro Teater, granne med Örebro slott, ligger den nyligen nyrenoverade huvudscenen. Ett stenkast bort finns Nya China, en scen för gästspel, performances samt barn- och ungdomsföreställningar.
Örebro länsteater har i uppdrag att prioritera barn och unga, att ha en tydlig konstnärlig profil och att stärka närvaron i hela Örebro län. Länsteatern bidrog med arbetstid i Bergslagsspelens sommarspel Bergslagsdansen 2014.

 

PostkodLotteriets Kulturstiftelse

Största enskilda finansiär för Bergslagsspelen 2014 var PostkodLotteriets Kulturstiftelse som ger 800 000 kr i stöd till Bergslagsspelen. "Mötet mellan amatörer och professionella utvecklar både individerna och områdets kulturliv som helhet. Därtill bidrar det till att stärka Bergslagen. Vi ser styrkan i projektets upplägg med dess uthålliga och breda satsning för att stärka kulturen i alla fyra bergslagskommuner i länet", säger Nisha Besara, General Manager på Kulturstiftelsen.

 

 

Leader Bergslagen

Under 2013 fram till och med mars 2014 var Leader Bergslagen huvudfinansiär för Bergslagsspelen. Leader Bergslagen är en ideell förening och ett av 63 Leader-områden i Sverige och ca 1.500 i Europa. Gemensamt för alla Leader-områden är att verksamheten ligger under den europeiska landsbygdspolitiken och de olika ländernas landsbygdsprogram.

 

Naturskyddsföreningen och Hopajola
Projektet arbeta tillsammans med Naturskyddsföreningen och Hopajola för att tillsammans säkra att hela projektet drivs med en hållbarhet för människa och miljö. Här kommer tankarna på återbruk och miljövänlighet in men också arbetet för att det ska vara hållbart ekonomiskt och kulturellt att leva på landsbygden.

 

Järnboås bygdegårdsförening

Järnboås bygdegårdsförening har stöttat Bergslagsspelens sommarläger 2014, 2015, 2016 och 2017 med ekonomiskt bidrag samt goda villkor för att hyra lokalerna för sommarlägret.

 

Svenska kyrkan, Nora bergslagsförsamling

Nora bergslagsförsamling har stöttat Bergslagsspelens sommarläger 2014, 2015, 2016 och 2017 genom goda villkor för att hyra lokalerna för sommarlägret.

 

Bergslagsspelens sommarläger har också stöttats av

Nyhytans kurort

Rotary Nora

Nora Glass

Tjurskallen

Järnboås IF

Lindesbergs volley

Nyhyttans scoutkår

Assemblin

Hällefors folkhögskola

Danfo

Willys hemma

 

BHAT
Bredsjö Hällefors Arbetarteater år en förening som driver olika amatörteaterprojekt och är där emellan vilande. BHAT har gjort ett flertal uppsättningar såsom West side story, Allierade mot de giriga och ett antal första maj-revyer. I projektet har BHAT hjälpt till rekrytera personer som är med på och utanför scenen i sommarspelen.

 

Musikgruppen Kuntera
HjulsjöKUNTERA är ett unikt band - på repertoaren hittar man endast låtar från trakten kring Hjulsjö socken och kryddas med musikstilar från resten av världen. Musiken framförs akustiskt och blandar nyskrivet med traditionellt. Musiken till Bergslagsspelens första sommarspel, Bergslagsdansen, baserades bl.a. på musik av Kuntera.


Finnstigen

Finnstigen är en paraplyorganisation vars medlemmar består av Hällefors kommun Karlskoga Finska Förening, Sverigefinska Riksförbundet, Hällefors Finska Förening, ABF Örebro län, Örebro Finska Förening, Bredsjö Herrgårdar, Ö-V Distrikt SFRF, Västmanlands Distrikt SFRF Pensionärsföreningen Tähti. Föreningens syfte är att utveckla och bevara Finnstigen i Bredsjö. Finnstigen är ett friluftsmuseum där det sommartid ges teaterföreställningar på svenska och finska. Finnstigen skildrar historien med svedjebrukarna som under 1500-talets slut flyttade från främst Savolax i det inre av Finland till vårt skogsrika område för att bosätta sig. Föreningen deltar med historiska kopplingar till projektet och resurser från Finland.

 

Stadra sommarscen
Stadra sommarscen/Ideella kulturföreningen Cirkustältet driver en professionell teaterverksamhet i Stadra och i Nora, norra Örebro län. De stöttar projektidén och kommer att vara delaktiga i projektet genom att dela med sig av sina kunskaper i t.ex produktion, marknadsföring och inspiration.

 

NATS – Nora Amatörteatersällskap

Nora amatörteatersällskap (NATS) har under drygt 15 års bedrivit amatörteaterverksamhet i Nora kommun. NATS bildades efter sommarspelet 3 små gummor 1997 och ska fungera som en samlingspunkt för teaterintresserade personer i Nora. NATS är en ideell förening och bygger sin verksamhet på medlemmarnas egen drivkraft. Ambitionen är att vara en förening där alla kan vara med, oavsett ålder eller erfarenhet. NATS försöker att alltid skapa amatörteater med höga konstnärliga ambitioner men där alla som är intresserade kan vara med på nåt sätt. Föreningen har gjort produktioner i genomsnitt vartannat år på olika scener, däribland Nora teater, Alntorps Ö, Pershyttans folkets hus och Nora Folkets park. NATS kommer att bidra till utvecklingen av Bergslagsspelen inom Nora kommun och avser också att delta som partner för sommarspelet i kommunen.


Fröjdans
Fröjdans är en ideell dansförening som arbetar för att sprida och utveckla konstnärlig dans och driver sedan många år feriepraktik för unga dansare. Projektet startade en gång i Pershyttan och är numera ett Örebrobaserat projekt. En tanke är att Fröjdans skulle kunna erbjuda feriepraktikplatserna som dansare inom ramen för projektet i Norra länsdelen för att stärka dansen bland ungdomarna här.

 

Ställbergs Gruva - The non existent Center
Gruppen The non existent Center har ambitionen att göra Ställbergs Gruva till ett nytt internationellt nav i Örebro län för samtida produktion och presentation av gränsöverskridande kultur. Projektet arbetar med ny idégenerering och gestaltande forskning kring i huvudsak frågor som rör avfolkningsproblematik, transformation, plats och identitet.

Den 4000 kvm spektakulära gruvfastigheten i byn Ställberg genomgick sommaren 2013 en metamorfos där 60 artister och konstnärer, 30 funktionärer och medarbetare från 8 olika länder arbetade tillsammans och presenterade 15 live-konserter, 18 konstutställningar, 5 dans - och teaterföreställningar och workshops. 

Projektledningen består av 8 personer, varav initiativtagarna Carl-Oscar och Eric Sjögren ursprungligen kommer från Nora. Med en social och kulturell kompetens inom kurering, konstproduktion, musik, socialpsykologi, design, regi, koreografi, psykologi och ljusdesign ämnar projektgruppen att skapa en innovativ miljö där starka kulturupplevelser står i fokus såväl nationellt som internationellt. Projektet tilldelades som en av tre kulturaktörer Örebro Läns Landstings kulturstipendium 2013. Ställbergs Gruva har synts i SVT, DN, SVD, SR, NA och Ica-kuriren m.m.

Löabygdens Hembygdsförening Teatersektionen
Löabygdens Hembygdsförening Teatersektionen har sedan mitten av 70-talet bedrivit amatörteater i form av bygdespel och revyer. 2005 inleddes ett samarbete med Mellanfjärdens teaterförening. Trollstigen, familjeföreställningar i skogen på temat sagor och sägner, där amatörer och professionella, unga och gamla arbetat tillsammans, spelades till och med sommaren 2012. Nu arbetar vi för en fortsättning, som kommer att gå under namnet Hyttans hemligheter. Löabygdens Hembygdsförening Teatersektionen kommer att bidra till utvecklingen av Bergslagsspelen inom Lindesbergs kommun.

 

Kulturskolan Garnalia, Lindesberg

På Kulturskolan Garnalia vars lokaler finns på Lindeskolans område brevid Arenahallen i Lindesberg finns kultur för alla åldrar! Verksamhet vänder sig till både barn, ungdomar och vuxna. Garnalia erbjuder undervisning i instrument/sång, kör, dans, teater, FMT och - nytt för 2014 - flera bildkurser samt musikskapande på dator.

Garnalia har möjlighet att fånga upp alla deltagare från Bergslagsspelens sommarläger och sommarspel så att de kan fortsätta med dans, teater, sång och musik resten av året. Garnalia är också en viktig samarbetsparters i planeringen inför Bergslagens sommarspel i Lindesberg.

 

Hällefors kulturskola

På Hällefors Kulturskola kan man delta i kurser, spela instrument, dansa, spela teater, fotografera, spela i rockband, måla och bygga. Går man i åk 3-5 kan man dessutom vara med i våran fritidsklubb Valhalla efter skoltid på onsdagar. Är man lite äldre (åk 6 och uppåt) finns Lilla Kvarn, en plats för Hällefors ungdomar att umgås på.

Kulturskolan har möjlighet att fånga upp alla deltagare från Bergslagsspelens sommarläger och sommarspel så att de kan fortsätta med dans, teater, sång och musik resten av året.

 

NJOV

NJOV är en stiftelse som tar hand om, underhåller och utvecklar Järnvägsspåren och Järnvägsmuseum i Nora samt Kulturreservatet Pershyttan. Stiftelsens uppgift är att skapa tillgänglighet till de museala områdena, till byggnaderna och till veteranjärnvägen samt att sprida kunskap om platsens historiska betydelse för Sveriges utveckling. NJOV är lokala samarbetspartners tillsammans med Pershyttans byalag för Bergslagsspelens kulturfest 29 juni - 3 juli 2017.