logo
Loggor: Bergslagsspelens projektledning

Bergslagsspelens organisation

Bergslagsspelen är ett samarbetsprojekt mellan amatörteaterföreningar, företag, fria kulturgrupper, studieförbund, länets amatörteaterkonsulent och kommunerna i norra länsdelen. Bergslagsspelens projektledning består av: Studiefrämjandet, ABF, Örebro läns bildningsförbund och Amatörteatersamverkan i Örebro län.

Projektledningen:

 

Bergslagsspelens projektledare

Projektledaren ansvarar för lokal förankring, marknadsföring och finansiell samverkan med företag och organisationer. Detta innebär bl.a. att hålla ihop helheten i projektet i alla fyra kommunerna,analysera, planera, underlätta genomförande, praktiskt genomförande av vissa delar, kontakter med samarbetspartners, ansökningar och redovisning till finansiärer.

 

Studiefrämjandet
Studiefrämjandet i Örebro samarbetar sedan många år tillbaks med många av de största och aktivaste amatörteaterföreningarna i länet. Studiefrämjandet anordnar tillsammans med amatörteaterkonsulenten varje år ett antal fortbildningskurser för teaterledare och föreningar inom ledarkurser, regi, teaterteknik och mycket annat. Man stöttar föreningarna med föreningsutveckling men samarbetar också med många mindre grupper som inte bildar förening. Tillsammans med föreningarna drar Studiefrämjandet igång och stöttar större projekt, sommarverksamhet m.m.
Därtill driver Studiefrämjandet ett projekt med stöd från Allmänna arvsfonden där man anordnar kulturverksamhet för vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och ett projekt där Studiefrämjandet tillsammans med flera föreningar jobbar med community theatre för ökat samhällsengagemang i Baronbackarna i Örebro.

ABF
ABF Örebro län har en stor och bred verksamhet i samtliga de fyra norra kommunerna där projektet är aktuellt. ABFs styrka i det här projektet ligger i den mångfald av människor som finns inom ABFs verksamhet. Människor med olika bakgrund, olika intressen och olika mål. Det finns medlemsorganisationer och samverkansparter som är intresserade av teater, musik och dans till exempel finns ett upparbetat samarbete med Bredsjö kulturkooperativ i Hällefors. Det det finns också många som håller på med studiecirklar inom hantverk, sömnad, handarbete av olika slag, snickeri m.m. sådant som också behövs i ett sådant här projekt. Vi är också delaktiga i olika projekt för stöd och studier för långtidsarbetslösa och invandrare.
 

Örebro läns bildningsförbund och amatörteaterkonsulenten
Örebro läns bildningsförbund är en mötesplats för den samlade folkbildningen i Örebro län. Dit räknas tio studieförbund, fem folkhögskolor, SISU idrottsutbildarna, Länsbiblioteket Örebro Västmanland och Amatörteatersamverkan Örebro län. Amatörteaterkonsulenten på Örebro läns bildningsförbund stöttar projektet genom att i huvudsak arrangera olika workshops som drivs inom projektet i samarbete med studieförbunden, men finns även som stöd i producent- och regiarbetet. Teaterkonsulenten fungerar genom sitt nätverk som kontaktförmedlare till amatörteateraktiva i länet.

Amatörteatersamverkan Örebro län
Amatörteatersamverkan Örebro län är en paraplyorganisation för länets föreningar som sysslar med amatörteater i någon form. Föreningen har funnits sedan 2008 och har som uppgift att nätverka mellan föreningarna, ordna kursverksamhet och samarbetsprojekt.

 

Bredsjö kulturkooperativ- lokal samarbetspartner 2014

Bredsjö kulturkooperativ startades av några teaterpedagoger i Bredsjö 2002. Styrkan är den gemensamma synen på arbete och den folkbildningspedagogiska bakgrunden. Man arbetar processbaserat.
Bredsjö kulturkooperativ har under åren berikat bygden med sina olika projekt såsom:
• Anordnat teaterworkshops och arbetat som teaterpedagoger i många olika sammanhang
• Varit med och arrangerat vinterfestivalen ”Vitterstråk” de senaste åren.
• Arbetat fram teateruppsättningar som underlag för diskussion i samarbete med olika organisationer såsom fackföreningsrörelsen, ABF, Hyresgästföreningen med flera, men även skapat egna föreställningar i det mindre formatet lämpliga för turnéverksamhet.

 

Mer om Bergslagsspelens samarbetspartners.

Mer om Bergslagsspelens finansiell samverkan