logo
Dansare i vitt. Bergslagsspelens sommarläger 2014

Innovativ samverkan för finansiering

Inom Bergslagsspelen arbetar vi kontinuerligt för att hitta nya vägar för att kunna finansiera projekt Bergslagsspelen och den fortsatta utvecklingen av kulturen i Bergslagen. Målet är att bidra till en långsiktig och hållbar positiv utveckling i hela området.

Detta har vi åstadkommit hittills:

 

  • Samarbeten med det lokala näringslivet - vi har många olika former av samarbeten med lokala företag och vi fortsätter arbetet med att nå ut och få ett brett engagemang hos hela områdets företag och organisationer. Samarbeten som etablerats ger projektet såväl reda pengar som andra viktig hjälp såsom tillgång till informations- och marknadsföringskanaler, biljettförsäljning, fria resurser/service till projektet och dess deltagare så som bl.a. transporter, material, översättningar m.m.
    Företag, föreningar och organisationer som vi på olika sätt samarbetat med är: Lindesbergsbostäder AB (LIBO), Hällefors bostads AB (Boab), Järnboås bygdegårdsförening, Nora Glassfabrik AB, Tjurskallen AB, Nyhyttans Kurort, Måltidens hus, Grythyttans Gästgivargård, Loka brunn, Kopparbergs bryggerier AB, Naturskyddsföreningen Örebro län, Lindesbergs Volley, Rotary Nora, Järnboås Idrottsförening, Järnboås Servicepunkt AB, Bredsjö Kulturkooperativ, Södra HyttOmrådets IdéFörening (SHOIF) och Ovako Steel i Hällefors.

Dessa samarbetspartners har bidragit med ekonomiskt stöd och/eller andra resurser som t.ex. lokaler, marknadsföring, mat, arbetstid, material m.m. Några av dessa har vi skrivit fleråriga samarbetsavtal där vi kommit överens om hur samarbetet ska se ut.

  • Samarbeten med stiftelser, fonder och offentlig sektor - Vi har sedan starten 2013 fått stöd under olika perioder av följande stiftelser och fonder som sett de positiva möjligheterna i projektet och därför valt att bidra till Bergslagsspelen: Leader Bergslagen, Kulturstiftelsen Postkodlotteriet, Örebro läns landsting, Adolf Lindgrens stiftelse, Sparbanksstiftelsen Bergslagen, Örebro länsteater, Svenska kyrkan, Lindesbergs kommun, Nora kommun, Ljusnarsbergs kommun och Hällefors kommun.
    Dessa samarbetsparterns har bidragit med ekonomiskt stöd och/eller andra resurser som t.ex. arbetstid (lön), lokaler m.m.

 

Vill du också vara med och bidra till utvecklingen av kulturen i Bergslagen?


 Kontakta oss gärna så berättar vi mer!